dr-violetta-szycik

Dr n. med. Violetta Szycik

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych
Prezes Zarządu Grupy VIVADENTAL

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od blisko 20 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Czytaj więcej

magdalena-kislowska

Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska

Specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwentka Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I i II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Doktorat z wyróżnieniem pt ”Ocena efektu augmentacyjnego tkanki kostnej szczęk po przeszczepieniu autologicznego szpiku, komórek macierzystych CD34+ i masy płytkowej”. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Czytaj więcej

malgorzata-piotrowska

Małgorzata Piotrowska

Lekarz Stomatolog. Specjalista Protetyki Stomatologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej, w której uzyskała najwyższy stopień kwalifikacji. Jej pasją są najnowocześniejsze technologie procesowe i rozwiązania informatyczne w stomatologii, a szczególnie projektowanie odbudowy zębów w środowisku wirtualnym. Upatruje w nich drogi do doskonalenia procesu leczenia. Czytaj więcej

zielinski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński

Szef Zespołu Biomateriałów
Dyrektor Centrum Zaawansowanych Materiałów w Węźle Innowacyjnych Technologii Politechniki Gdańskiej

Światowy autorytet w dziedzinie inżynierii  biomateriałów i nowoczesnych technologii materiałowych. Specjalizuje się w zakresie  niszczenia wodorowego materiałów i rozwoju biomateriałów tytanowych. Obecnie pracuje nad rozwojem  nowych bioaktywnych  implantów stomatologicznych; wcześniej jego prace dotyczyły endoprotez stawu biodrowego. 18 lat kierował Katedrą Inżynierii Materiałowej PG. Wieloletni wykładowca na Wydziale Mechanicznym, profesor zwyczajny.  W latach 2008-2012 był Prorektorem PG ds. współpracy i programów międzynarodowych. Czytaj więcej

wilgala

Marek Wiligała

Technik dentystyczny

Prowadzi laboratorium protetyczne o ponad 30 – letnim dorobku i tradycją dwóch pokoleń z pasją poświęcających się sztuce technik dentalnych. Kreuje rozwój przez wprowadzanie digitalnych rozwiązań w zakresie procedur laboratoryjnych. Specjalizuje się w pracach implantoprotetycznych. Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, sympozjach w kraju i zagranicą. Dzieli się wiedzą praktyczną, spostrzeżeniami z zakresu interdyscyplinarnych postępowań w laboratorium.

dominika-czechowska

mgr n.ekon. Dominika Czechowska-Mrozińska

Mentor i trener w zakresie optymalizacji kompetencji zarządczych w sektorze zdrowia i medycyny

Doświadczony, kompetentny, dojrzały biznesowo trener, wykładowca i doradca biznesowy z doskonałą znajomością zagadnień związanych z tworzeniem oraz wdrażaniem strategii biznesowych, innowacji  i  kreowaniem kierunków rozwoju firm. Menedżer kierunku w  Wyższej Szkole Bankowej,  ekspert biznesowy przedsiębiorstw w ramach współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, doradca zarządów wielu spółek, w tym Seko, Plast-Farb, Nasza Chata, Have a Book. Czytaj więcej

monika-skorzynkiewicz-kasprzyk

mgr Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk

MBA

Specjalista ds. wizerunku oraz etykiety biznesu, od 18. lat pracuje dla branży Public Relations, absolwentka studiów MBA Oxford Brookes University, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie – tytuł magistra nauk ekonomicznych na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Zobacz więcej

wojciech-widzki

Wojciech Widzicki

Od 15 lat właściciel agencji marketingowej Widzicki.COM oraz doradca zarządu SuperHost Sp. z o.o. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku o specjalności psychologia w biznesie. Od 2001 roku angażuje się w strategiczne projekty związane z e-commerce wyznaczające kierunki rozwoju polskiego marketingu internetowego. Zobacz więcej