Galeria

practiculum implantologii
Practiculum Implantologii – Sezon V/A, sesja 3

III sesja SEZONU V/A poświęcona była sterowanej regeneracji kości. W piątek 10 listopada odbyły się wykłady i warsztaty z technik regeneracyjnych. Drugi dzień, to zabiegi edukacyjne z udziałem Pacjentów. Wykonaliśmy zabiegi w analgosedacji, w tym pobranie bloku kostnego z bródki wraz z PRF w celu odbudowy wąskiego wyrostka zębodołowego w żuchwie oraz wprowadzenie 6 implantów w szczęce pod przykręcany most. W znieczuleniu miejscowym wykonaliśmy zabieg poekstrakcyjnej odbudowy zębodołu z wykorzystaniem preparatu kościozastępczego oraz standardowej i natychmiastowej implantacji po ekstrakcji zęba trzonowego w szczęce. Praca i nauka – tak od lat obchodzimy Dzień Niepodległości. III Sesję zakończyło seminarium z e-marketingu, który ma kluczowe znaczenie we współczesnej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, wywierającym znaczącą rolę w tworzeniu wizerunku lekarza w sieci internetowej.