Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Galeria

practiculum implantologii
Practiculum Implantologii – Sezon VI, sesja 1

Pierwszy weekend marca w Instytucie Vivadental w Gdańsku, to inauguracja VI Sezonu Practiculum Implantologii –  najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego szkolenia dla adeptów implantologii stomatologicznej. Zdominowane jest przez kursy praktyczne z udziałem Pacjentów, na których kursanci wykonują procedury zabiegowe pod kierunkiem Mentorów, prowadzonego przez dr n.med. Violettę Szycik, Lidera Umiejętności Implantologicznych. Daje lekarzom doskonałe przygotowanie do samodzielnego leczenia implantologicznego Pacjentów we własnych praktykach. Do VI Sezonu Practiculum Implantologii przystąpiło 15 lekarzy stomatologów. Tym samy w Instytucie Vivadental kształci się obecnie 55 lekarzy, a jeszcze w marcu inaugurację będzie miał II Sezon Preludium Implantologii, w którym udział weźmie 14 lekarzy dentystów.

Szkolenie nieustannie ewoluuje poszerzając obszar praktyki. Już pierwsze seminaria VI Sezonu zdominowane zostały przez zabiegi wykonywane przez lekarzy u Pacjentów. To najlepsza edukacja w medycynie zabiegowej. Odbyły się też wykłady oraz ćwiczenia na modelach i fantomach. Kursanci wysłuchali też wykładów z marketingu usług medycznych w ramach panelu Sukces Twojego Biznesu.

Practiculum Implantologii wyróżnione Godłem Teraz Polska oparte jest o Autorski Program Edukacyjny w Implantologii Stomatologicznej Dr n.med. Violetty Szycik. Szkolenie odbywa się w Klinice Vivadental, która otrzymała już dwukrotnie otrzymała Złoty Laur Pomorskiej Nagrody Jakości, jak też wyróżnienie w Konkursie Polskiej Nagrody Jakości. Ośrodek edukacyjny Vivadental jest akredytowany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej, największej polskiej organizacji skupiającej lekarzy zajmujących się implantologią i mającą największy wkład w jej rozwój, od lat kierowanej przez prof. dr hab.n.med Andrzeja Wojtowicza.

Dr n.med. Violetta Szycik jest jednym z nielicznych Liderów Umiejętności Implantologicznych i ekspertem w dziedzinie implantologii z 24-letnim stażem, posiadającą 30 letnie doświadczenie w edukacji studentów oraz podyplomowym kształceniu lekarzy dentystów, prowadzeniu staży klinicznych i specjalizacyjnych oraz innowacyjnych szkoleń implantologicznych. Zaliczana jest do grona prekursorów polskiej implantologii. W lipcu 2016 roku przeprowadziła pionierski zabieg przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u dwóch młodych osób cierpiących na oligodoncję otrzymując fenomenalny rezultat odbudowy struktur kostnych, które stały się fundamentem rekonstrukcji całego uzębienia opartego na implantach. Kursanci Practiculum Implantologii korzystają z innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego dr Szycik i otrzymują najlepsze wzorce postępowania w procedurach zabiegowych opartych o implanty, protetykę i regenerację kości, a przede wszystkim nabywają umiejętności zabiegowe. Pozwala to adeptom implantologii na wprowadzenie leczenia implantologicznego do swojej praktyki i spełnianie potrzeb swoich Pacjentów na najwyższym poziomie wiedzy i medycznego zaawansowania.

UE