Program

practiculum implantologii

Sesja 10

 

Seminarium nr 19- kurs praktyczny z udziałem pacjentów

  • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
  • Przygotowanie do implantacji.
  • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
  • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
  • Dyskusja na temat wykonanych implantacji

 

Seminarium nr 20

  • Egzamin.
  • Podsumowanie.
  • Panel dyskusyjny.

 

Zakończenie szkolenia i uroczyste wręczenie certyfikatów.