Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Galeria

practiculum implantologii
Certyfikaty dla Absolwentów IV Sezonu Practiculum Implantologii

Do grona polskich implantologów dołącza kolejna grupa, 17 lekarzy, którzy unikalne kwalifikacje zawodowe i umiejętności zabiegowe uzyskali w Instytucie Vivadental. Uroczystość wręczenia Certyfikatów Umiejętności Instytutu Vivadental odbyła się 5 stycznia 2018 roku roku w Restauracji L’entre Villes w Sopocie. Niezwykle miły wieczór obfitował w wiele radości i uśmiechu oraz wspominek z przebiegu szkolenia i początków, które rozpoczęły się od razu zabiegami wykonywanymi u Pacjentów. W trakcie szkolenia lekarze spędzili na sali zabiegowej i wykładach ponad 140 godzin, przyjęli 58 Pacjentów, wprowadzili 126 implantów, co statystycznie daje więcj niż 8 implantów na jedengo lekarza, w tym w ciągu jednej sesji – z rekordowym dniem zabiegowym, w którym wprowadzili ich aż 21! Lekarze wykonali też wiele zabiegów regeneracji tkanki kostnej w żuchwie oraz podniesienia dna zatoki szczękowej z zastosowaniem PRP i PRV.

Practiculum Implantologii to 10 miesięczne intensywne szkolenie obejmujące zarówno implantologię, implantoprotetyke i sterowaną regenerację tkanki kostnej, jak i zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii, marketingu, e-marketingu, prawa medycznego, public relations, NLP oraz biomateriałów i technologii powierzchni. Kluczowym elementem kształcenia są kursy praktyczne, na których pod kierunkiem Mentorów Kursanci wykonywali procedury zabiegowe u Pacjentów. Poprzedziły je wykłady, ćwiczenia na modelach oraz obserwacja zabiegów na żywo i czynna asysta. Wszyscy podkreślili wspaniałą atmosferę i dzielenie się wiedzą bez żadnych ograniczeń. Wszyscy uzyskiwali odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości. To i wiele innych elementów sprawiło, że wiedza szła w parze z umiejętnościami manualnymi, co przyniosło doskonałe efekty kształcenia. Practiculum Implantologii, to dla adeptów implantologii nie tylko najbardziej zaawansowany produkt edukacyjny, ale także najbardziej przyjazny, oparty o wiedzę, doświadczenie, doskonale sprzężony metodyką i dydaktyką nauczania. Teraz we własnych praktykach lekarze dla swoich Pacjentów przeniosą najlepsze wzorce wyniesione ze szkolenia w Instytucie Vivadental, dając im zupełnie nowe, unikalne możliwości leczenia uzębienia.

UE