Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Projekt UE

practiculum implantologii

 

VIVADENTAL sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Practiculum Implantologii – komplementarny program edukacyjny dla lekarzy stomatologów podstawą nowoczesnych rozwiązań w terapii leczenia braków zębowych i bezzębia, filarem wzrostu konkurencyjności Vivadental Sp. z o.o.”

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy zarówno na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Branża stomatologiczno-implantologiczna charakteryzuje się rosnącą dynamiką działań, co przejawia się w konieczności szybkiego reagowania na zmiany, tak aby zapewnić klientom wysoki poziom obsług. Celem projektu jest wprowadzenie do działalności gospodarczej znacznie udoskonalonej usługi kompleksowego szkolenia implantologicznego z zastosowaniem innowacyjnej metodyki nauczania opartej o praktykę.

 

Efektem realizacji projektu inwestycyjnego dotyczącego zakupu środków trwałych, będzie zaspokojenie potrzeb Vivadental, jak również szerokich oczekiwań społecznych i rynkowych, dzięki czemu Vivadental będzie umacniał pozycję lidera na rynku usług edukacyjnych. Dzięki temu wzrośnie rozpoznawalność marki Vivadental, nastąpi maksymalizacja sprzedaży i zysku Zwiększy się też liczba lekarzy korzystających z usług szkoleniowych ośrodka edukacyjnego Instytutu Vivadental, jak również pacjentów korzystających z zabiegów w Klinice Vivadental,  zarówno polskich, jak i zagranicznych. 

 

W wyniku realizacji projektu zostanie udoskonalona pod względem jakości i zakresu usługa kompleksowego szkolenia przeznaczona dla adeptów implantologii stomatologicznej. Zapewnione zostaną znacznie szersze możliwości uzyskiwania podstawowych kwalifikacji  w tej dziedzinie z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań zabiegowych, jak również doskonalenia umiejętności zabiegowych w zaawansowanych i złożonych procedurach zabiegowych związanych z implantologią. 

 

Projekt przyniesie jednocześnie szereg korzyści społecznych, wśród których najważniejsze to zwiększenie ilości lekarzy oferujących leczenie implantologiczne oparte na najlepszych wzorcach wieloletniego doświadczenia klinicznego, jak i innowacyjnej bazie zabiegowej. Wzrost podaży usług implantologicznych przyniesie wzrost poziomu leczenia polskiego społeczeństwa poprzez zwiększenie  możliwości korzystania z najlepszej metody rekonstrukcji uzębienia opartej o implanty stomatologiczne.

 

Wartość projektu: 754 521,00 PLN

Wartość dofinansowania: 369 715,29 PLN

UE