Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Instytut

practiculum implantologii

INSTYTUT VIVADENTAL

należy do elitarnego grona ośrodków reprezentujących najwyższy poziom edukacji w medycynie zabiegowej, w których prowadzone są kursy praktyczne z udziałem pacjentów w zakresie chirurgii implantologicznej, implantoprotetyki oraz sterowanej regeneracji kości. 

To wydzielona jednostka organizacyjna międzynarodowego ośrodka klinicznego EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE VIVADENTAL, perfekcyjnie przygotowana do działalności edukacyjnej.

Instytut
navnav

WYPOSAŻENIE

 

W działalności edukacyjnej, szkoleniach i kursach praktycznych wykorzystuje jego doskonałe wyposażenie i najnowocześniejsze technologie sprzętowe, produktowe, materiałowe i farmakologiczne. Wśród nich diagnostyka radiologiczna 3D, pobieranie wycisków elektronicznych skanerem Trios 3 Shape, zastosowanie oprogramowania do projektowania i wizualizacji, przekaz toru wizyjnego z pola zabiegowego, a także zabiegi wykonywane w analgosedacji.

navnav

Komfort

Edukacja prowadzona jest w estetycznych i harmonijnie zespolonych wnętrzach, obszernej sali operacyjnej i przestronnych gabinetach, komfortowej sali wykładowej i funkcjonalnej sali warsztatowej.

 

Zintegrowany systemem audio-wizualny daje nieograniczone możliwości edukacji z wykorzystaniem pełnych zasobów i różnorodnych zastosowań umożliwiających udział wielu wykładowców i operatorów, w miejscu i na odległość.

Jakość

Practiculum Implantologii gwarantuje najwyższy standard kształcenia, co zostało potwierdzone przede wszystkim przez naszych absolwentów. Znalazło również uznanie wielu instytucji, zacnych autorytetów, renomowanych gremiów i audytorów. Otwiera je najwyższe wyróżnienie w polskim biznesie – Godło Teraz Polska. Szkolenie odbywa się w Instytucie Vivadental, wyróżnionym Polską Nagrodą Jakości, dwukrotnie Złotym Laurem Jakości, a także specjalną Pomorską Nagrodą Jakości im. Eugeniusza Murczkiewicza.

 

Program kształcenia zintegrowany jest z systemem zarządzania jakością zgodnym z międzynarodową normą ISO 9001:2015 oraz systemem bezpieczeństwa informacji według normy ISO/IEC 27001:2013. Czy to gwarancja uzyskiwania fenomenalnych rezultatów? Najlepiej przekonać się osobiście.

navnav

OFERTA EDUKACYJNA

INSTYTUTU VIVADENTAL oferuje szkolenia podyplomowe, w tym staże kliniczne i specjalizacyjne. Przeznaczony jest dla lekarzy dentystów zainteresowanych optymalnymi możliwościami podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabywaniem wiedzy i umiejętności praktycznych opartych o najlepsze wzorce.

 

Ośrodek stanowi także miejsce spotkań i forum wymiany doświadczeń dla lekarzy, którzy wykazują aktywność we wdrażaniu do swojej praktyki zawodowej innowacyjnych technik zabiegowych.

navnav

INSTYTUT VIVADENTAL stwarza szerokie perspektywy rozwoju zawodowego dla lekarzy pragnących się kształcić i zgłębiać meandry medycyny po to, aby lecząc swoich pacjentów w najlepszy możliwy sposób, uzyskiwać satysfakcję z pracy, a realizując ambitne cele osiągać spektakularne rezultaty.

navnav

INSTYTUT VIVADENTAL kierowany jest przez dr n. med. Violettę Szycik, specjalistę chirurgii stomatologicznej, lidera umiejętności implantologicznych, lekarza praktyka posiadającego wieloletnie doświadczenie w dziedzinie implantologii oraz w dydaktyce zdobyte jako wykładowca i nauczyciel akademicki; prekursora nowych procedur implantologicznych.

 

Podstawą systemu szkolenia są Specjalistyczne Autorskie Programy Edukacyjne dr n. med. Violetty Szycik, stanowiące kwintesencję nowoczesnej, nieszablonowej metodyki nauczania, biegłej znajomości przedmiotu i wielu systemów implantologicznych. Wyróżniają się one wszechstronnym ujęciem tematycznym i przejrzystością, co stanowi gwarancję uzyskiwania doskonałych rezultatów w nabywaniu przez szkolących się lekarzy wiedzy oraz konkretnych umiejętności manualnych w najbardziej złożonych procedurach zabiegowych i w wybranych przez siebie systemach.

Nasi partnerzy:
navnav
navnav

Partnerem edukacji w Instytucie Vivadental jest portal ImplantyPolska.pl – wyłączny dystrybutor systemu implantologicznego Axiom oraz zaawansowanych produktów dla stomatologów firmy Anthogyr. System AXIOM jest niezwykle przyjazny i prosty, a jego obsługa intuicyjna, zaś implanty charakteryzuje trwałość i nadzwyczajne możliwości, zarówno w zakresie planowania i wykonania implantacji, jak i w obszarze estetyki rekonstruowanego uzębienia. Przeznaczone są do wszystkich przypadków klinicznych, do uzupełniania wszelkiego rodzaju braków zębowych i implantacji we wszystkich typach kości w żuchwie i szczęce.  System umożliwia lekarzowi pełną swobodę w polu zabiegowym na każdym poziomie zaawansowania. Zapewnia najwyższą jakość, precyzję, komfort i bezpieczeństwo na każdym etapie leczenia implantoprotetycznego. Uczestnicy szkolenia mogą korzystać ze specjalnej oferty startowej systemu Axiom i stosować implanty we własnej praktyce już od pierwszej sesji naszego szkolenia. Mogą też u siebie ćwiczyć samodzielnie na modelach między kolejnymi sesjami udoskonalając zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Zobacz filmy:

Film 1 / Film 2 / Film 3 / Film 4

Kontakt

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE