Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Mentorzy

practiculum implantologii
Dr n. med. Violetta Szycik

Dr n. med. Violetta Szycik

Specjalista chirurgii stomatologicznej
Lider umiejętności implantologicznych

Prezes Zarządu Grupy VIVADENTAL

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, doktorat z implantologii. Autorka licznych publikacji naukowych i artykułów, wykładowca na międzynarodowych i krajowych kongresach naukowych. Od ponad 25 lat zajmuje się implantologią. Należy do grona prekursorów implantologii w Polsce. Przeprowadziła wiele pierwszych w Polsce i w Europie zabiegów implantologicznych bazujących na nowatorskich rozwiązaniach technologicznych  i farmakologicznych, w tym implantacji bezzębnej szczęki i żuchwy z natychmiastową odbudową protetyczną. Dokonała pierwszego w Polsce i drugiego na świecie przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w jednoczasowym zabiegu rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy u osób dotkniętych oligodoncją, czyli wrodzonym mnogim brakiem zawiązków zębów stałych. 

 

Jest Mentorem z 35 letnim doświadczeniem klinicznym i dydaktycznym  zdobytym jako wykładowca i adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo – Twarzowej i Stomatologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz wykładowca autorskich kursów implantologicznych. Doświadczenia te obejmują szkolenie studentów, szkolenia podyplomowe lekarzy, staże specjalizacyjne, staże kliniczne oraz rezydentury.

 

Posiada jeden z niewielu w naszym kraju tytuł Lidera Umiejętności Implantologicznych przyznany przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej /OSIS-EDI/. Stanowi on potwierdzenie najwyższego poziomu kwalifikacji w dziedzinie implantologii stomatologicznej oraz akredytację uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i dyscyplin jej towarzyszących. Posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia uprawniającą do przeprowadzania szkoleń podyplomowych dla lekarzy stomatologów w zakresie chirurgii stomatologicznej.

 

Jest właścicielką i Prezesem Grupy Vivadental, która weszła w 32 rok działalności oraz Dyrektorem Naukowym Instytutu Vivadental.  Od ponad 23 lat prowadzi kursy praktyczne dla lekarzy stomatologów w zakresie implantologii i implantoprotetyki oraz chirurgii stomatologicznej i sterowanej regeneracji tkanki kostnej, a ośrodek edukacyjny nieustannie poszerza ofertę szkoleniową o kolejne dziedziny stomatologii.  

 

Stworzyła Autorski Program Edukacyjny przeznaczony dla adeptów implantologii stomatologicznej pod nazwą Practiculum Implantologii. Dzięki doskonałej metodyce opartej o praktykę i wykonywanie procedur zabiegowych pod jej kierunkiem, uznawane jest za najbardziej zaawansowane i innowacyjne szkolenie dla adeptów implantologii stomatologicznej. Miarą jego sukcesu jest skuteczność. Większość z 261 dotychczasowych absolwentów, włączyło implantologię do swojej codziennej praktyki już w trakcie szkolenia. Wkrótce do grona polskich implantologów dołączy grupa 18 lekarzy uczestniczących w Sezonie XV. Alternatywny i mniej zaawansowany program szkolenia - Preludium Implantologii -  ukończyło 42 lekarzy dentystów. 

 

Współpracuje z elitarnym gronem najbardziej doświadczonych lekarzy i naukowców wyznaczających trendy rozwojowe w stomatologii światowej. Wspólnie z Politechniką Gdańską prowadziła zaawansowane prace naukowo-badawcze nad innowacyjnymi produktami medycznymi dla stomatologii oraz doskonaleniem metod zabiegowych w oparciu o nowoczesne technologie procesowe  z zastosowaniem innowacyjnych biomateriałów.

 

Prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz włączenia  medycyny i technologii  z  nią  związanych  do  grupy  inteligentnych  specjalizacji Województwa Pomorskiego. Współtworzone  interdyscyplinarne partnerstwo pod nazwą „Long Healthy Life – Innowacje w profilaktyce, diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych i starzejącego się społeczeństwa” zostało wybrane przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego jako obszar istotny dla zapewnienia przewagi konkurencyjnej gospodarki, sprzyjający redukcji społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak kompleksowe, zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii oraz systemy opieki nad niepełnosprawnymi i w wieku podeszłym.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu publiczną i prywatną służbą zdrowia oraz w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Założycielka Prywatnego Centrum Stomatologicznego „Poldent” Spółka z o.o. /1991/, w której pełni funkcję prezesa zarządu oraz Central European Osseointegration Centre Klinika Implantologii Stomatologicznej Spółka z o.o. /2006/. W latach 2001-2006 na stanowiskach Kierownika Przychodni Chirurgii Stomatologicznej oraz zastępcy dyrektora Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego Akademii Medycznej w Gdańsku. Prezes Zarządu spółki „Vivamedia", dystrybutora systemu implantologicznego AXIOM oraz produktów dla stomatologów Fabryki Anthogyr należącej do Straumann Group.

 

Prowadzi szeroką działalność charytatywną, jest Prezesem Zarządu Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL. Obejmuje ona opieką dzieci niepełnosprawne, wykluczone, osierocone oraz dzieci przebywające w hospicjach. Pod stałą opieką Fundacji znajduje się ponad 300 dzieci z ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych Województwa Pomorskiego, Dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w Słupsku, oraz z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku, podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, a także Pacjentów indywidualnych wymagających specjalistycznego leczenia, którego nikt w Polsce nie podejmuje. Fundacja prowadzi też stałą opiekę nad trzema rodzinami o polskich korzeniach, wojennych repatriantów z roku 2015 ze Wschodniej Ukrainy.

 

Laureatka wielu nagród i wyróżnień, w tym: Kobieta Sukcesu 2014 w Województwie Pomorskim; Kobieta Sukcesu 20-lecia w Województwie Pomorskim; Pomorski Pracodawca 2014 roku z tytułem Priums Inter Pares w kategorii małych przedsiębiorstw, Nagroda Manhattan Business – Leader of Dental Implant Solutions, Tytuł Stomatolog Roku oraz Przychodnia Stomatologiczna Roku w Konkursie Hipokrates Pomorza 2016, Godło Placówka Stomatologiczna Roku 2016, Nagroda Wyróżnienia w XIX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Nagroda Wyróżnienia w XXII Konkursie Polskiej Nagrody Jakości, Przedsiębiorstwo Fair Play 2016, Złoty Laur w XX Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości 2016, Wyróżnienie w Konkursie Pomorski Pracodawca Roku 2016, Godło Teraz Polska 2017, Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 2017, Złoty Laur w XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości, Lider Medycyny w roku 2017, Wyróżnienie Gazeli Biznesu, Wyróżnienie w Konkursie “Przedsiębiorca odpowiedzialny i wrażliwy społecznie”, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego, Laureat Nagrody Forum Ochrony Zdrowia w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy 2018, Laureatka Konkursu Polskiej Nagrody Jakości w 100- Lecie Odzyskania Niepodległości 2018, Laureatka 25-lecia Konkursu Pomorskiej Nagrody Jakości.

 

Motto zawodowe:

ambitne plany, rozważne działania, doskonałe rezultaty

 

czytaj więcej
Dr Małgorzata Piotrowska

Dr Małgorzata Piotrowska

Specjalista protetyki stomatologicznej

 

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Jest specjalistą protetyki stomatologicznej, w której uzyskała najwyższy stopień kwalifikacji. Jej pasją są najnowocześniejsze technologie procesowe i rozwiązania informatyczne w stomatologii, a szczególnie projektowanie odbudowy zębów w środowisku wirtualnym. Upatruje w nich drogi do doskonalenia procesu leczenia. Obejmując wiedzą i świadomością wszystkie dziedziny stomatologii, świetnie kooperuje ze specjalistami naszego zespołu. W leczeniu implantologicznym zapewnia mistrzowskie zespolenie części protetycznej z chirurgiczną. W rehabilitacji protetycznej pacjentów wykorzystuje perfekcyjne umiejętności manualne, uzyskując wyśmienite rezultaty, których miarę stanowi estetyka i precyzja. Wprowadza naszych Pacjentów w zachwyt, którzy na nowo odkrywają piękno i harmonię swojego uśmiechu. Jako profesjonalista nieustannie rozwija swoją wiedzę i doskonali umiejętności zabiegowe uczestnicząc w kongresach naukowych, kursach i szkoleniach.

Jej hobby to podróże w najdalsze zakątki świata i najpiękniejsze zakątki Kaszub.

czytaj więcej
Marek Wiligała

Marek Wiligała

Technik dentystyczny

 

To jeden z największych  autorytetów w dziedzinie laboratoryjnej protetyki dentystycznej,  który w Chojnicach stworzył laboratorium o standardzie  światowym. Laboratorium Protetyczne Wiligała, to firma  rodzinna o ponad 30 letnim dorobku i tradycją dwóch pokoleń,  z pasją poświęcających się sztuce technik dentystycznych. Z jego  zaawansowanych technologii i rozwiązań digitalnych, korzystają  lekarze z całego kraju. Dla wielu z nich stały się one inspiracją do  adekwatnego doskonalenia procesu rekonstrukcji protetycznych  i implantoprotetycznych w części klinicznej.  

 

Marek Wiligała jest też znanym i cenionym wykładowcą,  z chęcią dzieli się wiedzą praktyczną, spostrzeżeniami  z zakresu interdyscyplinarnych postępowań w procesie leczenia  protetycznego, zarówno z praktyki własnej, jak i licznych szkoleń  i sympozjów w kraju i za granicą.  

 

W Instytucie Vivadental tech. dent. Marek Wiligała prowadzi  wykłady na temat współpracy lekarza z laboratorium przy  rekonstrukcjach protetycznych.

Stale podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, sympozjach w kraju i zagranicą. Dzieli się wiedzą praktyczną, spostrzeżeniami z zakresu interdyscyplinarnych postępowań w laboratorium.

czytaj więcej
Adam Nowicki

Adam Nowicki

Dr n. med.

Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu  Medycznego w Szczecinie. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora  nauk medycznych przeprowadzając badania nad zaburzeniami  narządu żucia. Specjalizuje się w pełnołukowych rekonstrukcjach  protetycznych z wykorzystaniem protokołów cyfrowych, od etapu  planowania, do oddania pracy. 

 

Szczególnie zorientowany na wdrażanie do protokołów leczenia  innowacyjnych rozwiązań i digitalizacji procesowej. Swoje  zainteresowania nieustannie rozwija na rozmaitych szkoleniach  i warsztatach, które stanowią inspirację do udoskonalania  procesów leczenia i tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań  w terapii pacjentów. Egzemplifikuje je w swojej klinice „Diamante  Clinica” w Lubinie oraz podczas szkolenia lekarzy, ale także  w „czasie wolnym od pracy”, który poświęca na swoje pasje  związane ze zgłębianiem innowacyjnych i ciągle rozwijających się  technologii. Jedną z nich jest druk 3D. W drugiej - rzeczywistość  rozszerzona (AR), dostrzega szansę na wykorzystanie w procesie  leczenia implantologicznego jej spektakularnych możliwości  związanych z poszerzaniem i nakładaniem obrazów, mogących  mieć zastosowanie w nawigacji zabiegowej oraz edukacji.  

 

W Instytucie Vivadental dr n. med. Adam Nowicki prowadzi szkolenia  z cyfrowego planowania w implantologii i natychmiastowego  obciążenia.

czytaj więcej
Kontakt

Adres:

Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk

Telefon:

880 313 327

E-mail:

instytut@vivadental.edu.pl

UE