Galeria

practiculum implantologii
Eto Polsza!

Już kolejny raz z rzędu wzięliśmy udział w warsztatach z rosyjską branżą turystyczną. Dwunasta edycja odbyła się 5 listopada 2015 roku w Hotelu Masuria w Worlinach pod Olsztynem. Spotkaliśmy się z blisko 40 przedstawicielami biur podróży z całej Rosji. Nasze kontakty z Rosjanami są niezwykle przyjazne i serdeczne, niezależne od politycznych uwarunkowań. Zorientowane są na budowanie trwałych relacji opartych o obopólne korzyści. Rozmowy prowadzone były w kierunku nawiązania z współpracy w zakresie leczenia Pacjentów i szkolenia lekarzy z regionu Rosji, a także wprowadzenia oferty VIVADENTAL do katalogów biur turystycznych. Warsztaty odbywały się w ramach XII Forum Polsko – Rosyjskiego “ETO POLSZA!”. Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonych rozmów.