Galeria

practiculum implantologii
Finał III Sezonu Practiculum Implantologii

Egzamin praktyczny na medal. Mistrzowskie umiejętności!
Ostatnia sesja Practiculum Implantologii to egzamin praktyczny, który polega na samodzielnym zaplanowaniu i wykonaniu zabiegów implantacyjnych u pacjentów. Nad wszystkim jak zawsze czuwają Mentorzy. Podczas trwającej dwa dni sesji egzaminacyjnej Sezonu III, odbywającej się na trzech stanowiskach, lekarze wprowadzili blisko 30 implantów, w tym także natychmiastowo po usunięciu zębów oraz wykonali procedury regeneracji kości. W zabiegach uczestniczyły asystentki szkolących się lekarzy, które jednocześnie poszerzyły swoje horyzonty wiedzy z zakresu implantologii i asystowania do tych zabiegów. Dla większości była to całkowita nowość. Do egzaminu lekarze przystąpili z największą uwagą, choć już wcześniej potwierdzili swoje doskonałe przygotowanie.

Wyniki egzaminu potwierdziły znakomite przygotowanie kursantów w dziedzinie implantologii stomatologicznej odpowiadający programowi kształcenia i uzyskania kwalifikacji do samodzielnego przeprowadzania rekonstrukcji uzębienia z zastosowaniem implantów oraz regeneracji tkanki kostnej. Potwierdziły jednocześnie skuteczność innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego, który daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności zabiegowych w ciągu 10 miesięcy intensywnego kształcenia zorientowanego na uzyskanie wiedzy i umiejętności manualnych w dziedzinie implantologii na poziomie podstawowym, a następnie do ich kontynuowania na poziomie zaawansowanym w Instytucie Vivadental.