Potwierdź status profesjonalisty

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza strona i prezentowane na niej treści są przeznaczone dla profesjonalistów korzystających z  wyrobów medycznych, w szczególności osób wykonujących zawód medyczny lub prowadzących obrót wyrobami medycznymi oraz ich pracowników lub współpracowników, ponieważ zawierają informacje o wyrobach medycznych przeznaczonych dla użytkowników innych niż laicy, które mogą być interpretowane jako komunikaty reklamowe.

 

W celu przejścia na stronę potwierdź swój status

Galeria

practiculum implantologii
Finał III Sezonu Practiculum Implantologii

Egzamin praktyczny na medal. Mistrzowskie umiejętności!
Ostatnia sesja Practiculum Implantologii to egzamin praktyczny, który polega na samodzielnym zaplanowaniu i wykonaniu zabiegów implantacyjnych u pacjentów. Nad wszystkim jak zawsze czuwają Mentorzy. Podczas trwającej dwa dni sesji egzaminacyjnej Sezonu III, odbywającej się na trzech stanowiskach, lekarze wprowadzili blisko 30 implantów, w tym także natychmiastowo po usunięciu zębów oraz wykonali procedury regeneracji kości. W zabiegach uczestniczyły asystentki szkolących się lekarzy, które jednocześnie poszerzyły swoje horyzonty wiedzy z zakresu implantologii i asystowania do tych zabiegów. Dla większości była to całkowita nowość. Do egzaminu lekarze przystąpili z największą uwagą, choć już wcześniej potwierdzili swoje doskonałe przygotowanie.

Wyniki egzaminu potwierdziły znakomite przygotowanie kursantów w dziedzinie implantologii stomatologicznej odpowiadający programowi kształcenia i uzyskania kwalifikacji do samodzielnego przeprowadzania rekonstrukcji uzębienia z zastosowaniem implantów oraz regeneracji tkanki kostnej. Potwierdziły jednocześnie skuteczność innowacyjnego autorskiego programu edukacyjnego, który daje możliwość opanowania wiedzy i umiejętności zabiegowych w ciągu 10 miesięcy intensywnego kształcenia zorientowanego na uzyskanie wiedzy i umiejętności manualnych w dziedzinie implantologii na poziomie podstawowym, a następnie do ich kontynuowania na poziomie zaawansowanym w Instytucie Vivadental.

UE