Galeria

practiculum implantologii
III Sezon Preludium Implantologii – Certyfikaty

23 lutego 2019 roku świętowaliśmy zakończenie III Sezonu Preludium Implantologii. Uroczyste wręczenie Certyfikatów Instytutu Vivadental odbyło się w Restauracji Brovarnia w Gdańsku. Wraz z naszymi Absolwentami przenieśliśmy znakomitą atmosferę stworzoną podczas szkoleń w ten karnawałowy lecz jakże odświętny dla nas wszystkich wieczór. W kameralnej sali wspominaliśmy szkolenie, ale już rozmawialiśmy o przyszłości i kontynuowaniu rozwoju w implantologii stomatologicznej, zdobywaniu nowych kompetencji zawodowych  i umiejętności zabiegowych dla swoich Pacjentów. Tradycją restauracji jest odbicie beczki piwa. Ten zaszczyt przypadł w udziale najwyższemu z lekarzy uczestniczących w szkoleniu. Żegnając się mówiliśmy „do zobaczenia” – już wkrótce, na kolejnych szkoleniach w tak wspaniałym gronie lekarzy.

 

Preludium Implantologii to nasz nowy program edukacyjny, który obejmuje implantologię w teorii i praktyce, ale tak jak wszystkie szkolenia w Instytucie Vivadental, w tym wiodące Practiculum Implantologii, zorientowane jest na praktykę i samodzielne wykonywaniu zabiegów pod kierunkiem Mentorów. Składa się z 5 sesji i 10 seminariów. Jego celem jest zdobycie wiedzy i przygotowanie do wykonywania zabiegów implantologicznych. Program szkolenia jest urozmaicony. Wykłady przeplatają się z warsztatami i ćwiczeniami na modelach. Ale i tak już od pierwszych zajęć dominuje praktyka i zabiegi edukacyjne wykonywane przez szkolących się lekarzy pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik, specjalisty chirurgii stomatologicznej i Lidera Umiejętności Implantologicznych. Jest to unikalna kompetencja i cecha wyróżniającą szkolenia w Instytucie Vivadental, który został wyróżniony Polską Nagrodą Jakości i dwukrotnie zdobył Złoty Laur Pomorskiej Nagrody Jakości.