Galeria

practiculum implantologii
INcoming Poland – Gdańsk & Pomorskie Region

Wzięliśmy udział w jednej z najważniejszych imprez tego roku wspierających turystykę w naszym regionie – INcoming Poland – GDAŃSK & POMORSKIE REGION. Odbyła się ona 27 i 28 października w AMBER EXPO.

Wykorzystujemy każdą szansę do odbycia rozmów bezpośrednich Bb2b i nawiązania kontaktów z przedstawicielami tour operatorów, zarówno zagranicznych, jak i rodzimych, z pomorskiej branży turystycznej. Dotyczą one całego spektrum prowadzonej przez nas działalności, a w szczególności leczenia pacjentów, ale także szkolenia lekarzy i badań naukowych. W imprezie wzięło udział ponad 40 touroperatorów z całej Europy.

Goszcząc przedstawicieli tych agencji w Klinice VIVADENAL, mieliśmy wielką przyjemność rekomendować najlepsze rozwiązania współczesnej medycyny, którymi posługujemy się w codziennej praktyce, a przy okazji rozsławiać polską stomatologię. Wielu z zachwytem skorzystało z naszych specjalistycznych usług. Ze wszystkimi zaprzyjaźniliśmy się. Z nadzieją na współpracę powróciliśmy do swoich obowiązków.

VIVADENTAL wspiera wszelkie innowacje w dziedzinie medycyny. Jest też inicjatorem wielu przedsięwzięć interdyscyplinarnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Należą do nich nie tylko projekty naukowo-badawcze, ale również te związane z turystyką medyczną i zdrowotną.

VIVADENTAL jest członkiem Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz członkiem Polskiego Klastra Medycznego oraz Bałtyckiego Klastra Turystyki Medycznej.