Galeria

practiculum implantologii
Practiculum Implantologii – Sezon II wystartował

Instytut Vivadental zainaugurował II Sezon Practiculum Implantologii, dziesięciomiesięcznego szkolenia dla adeptów implantologii opartego o autorski program edukacyjny dr n. med. Violetty Szycik, którego kluczowym elementem jest praktyczna nauka procedur zabiegowych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii dostępnych we współczesnej medycynie i digitalizację procesową.

Zabiegi szkoleniowe wykonane przez kursantów na pierwszym seminarium
Pierwsza trzydniowa sesja odbyła się w ostatni weekend. Seminarium piątkowe i sobotnie poświęcone było chirurgii stomatologicznej. Rozpoczęły je wykłady oraz obserwacja zabiegów na żywo. Stanowiły one preludium do zabiegu szkoleniowego przeprowadzonego przez kursantów pod kontrolą dr n. med. Violetty Szycik. Wykonano trójprzestrzenną diagnostykę radiologiczną tomografem komputerowym New Tom 5G i precyzyjnie zaplanowano zabieg. Polegał on na usunięciu sześciu zębów z natychmiastową implantacją czterech implantów i regeneracją kości. Został przeprowadzony z pełnym powodzeniem. W programie tego seminarium odbyły się także ćwiczenia praktyczne chirurgicznego cięcia i szycia.

Panel edukacyjny sukces twojego biznesu
W niedzielę odbyły się także wykłady i ćwiczenia w panelu edukacyjnym Sukces Twojego Biznesu. W jego programie przewidziane są zajęcia z szeroko rozumianej ekonomii – strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, e-marketingu, prawa, public relations, tworzenia wizerunku oraz psychologii biznesu. Rozpoczęliśmy od komunikacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym, jako zasadniczym elementem dialogu i wymiany informacji kształtującego wizerunek, który w medycznej działalności usługowej jest wartością kluczową dla budowania stabilnej i pomyślnej przyszłości oraz sukcesu. Wykłady poprowadziła mgr n. ekon. Dominika Czechowska – Mrozińska, do wielu lat specjalizująca się w szkoleniach dla sektora medycznego.

Dlaczego w programie dla adeptów implantologii znajduje się ekonomia?
Ekonomia to niezwykle istotna wiedza, która pozwoli przekuć nowe kompetencje zawodowe w sukces rynkowy. Dzisiaj bowiem, aby odnosić sukcesy nie wystarczy mieć dobry produkt, nawet tak zaawansowany i prestiżowy jak leczenie implantologiczne. Jeszcze większą bowiem sztuką jest jego sprzedaż, rozumiana wszakże nie jako kupowanie, lecz zaspokajanie potrzeb.

Ekonomia zajmuje się relacjami zachodzącymi między dostawcą a nabywcą oraz analizą rynku. W najogólniejszym ujęciu to produkcja, dystrybucja oraz konsumpcja dóbr, a konkretniej to zaspokajanie potrzeb człowieka, które ze swej natury mają charakter nieograniczony, za pomocą zasobów, które zawsze są ograniczone, a wszystko to przy zachowaniu racjonalnego gospodarowania.

Ekonomia – Marketing – Rozwój – Dominacja
Z tej fundamentalnej zasady ekonomii wywodzi się kluczowe prawo marketingu mówiące o tym, że żaden nabywca nie kupuje produktów ani usług, ale płaci za zaspokojenie swoich potrzeb. To właśnie potrzeby człowieka, w medycynie szczególnie wrażliwe i stojące na szczycie hierarchii wartości i troski lekarza, stanowią klucz do sukcesu. To właśnie koncentracja działań na potrzebach człowieka, a nie wbrew obiegowym opiniom, na sprzedaży, może zapewnić przewagę konkurencyjną i dominację na rynku. Konkretną i sprawdzoną wiedzę o tym i o wielu innych regułach marketingu i ekonomii, nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem medycznym, będą zdobywać nasi kursanci na zajęciach Praciculum Implantologii. A wykorzystywać ją będą w całokształcie swojej działalności.

Sukces tworzy sukces
Sukces absolwentów Practiculum Implantologii będzie naszym sukcesem i potwierdzeniem, że system edukacyjny Instytutu Vivadental jest skuteczny.