Program

practiculum implantologi

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY

 

Seminarium nr 1

 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej
 • Rodzaje znieczuleń stosowanych w stomatologii
 • Diagnostyka kliniczna, radiologiczna i hist-pat. schorzeń jamy ustnej
 • Podstawowe instrumentarium chirurgiczne
 • Zestawy chirurgiczne do różnych zabiegów chirurgicznych
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu
 • Postępowanie w stanach zapalnych jamy ustnej
 • Metody nacinania i odpreparowania płata śluzówkowo – okostnowego
 • Techniki zabiegowe (dłutowanie, resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja, wyłuszczenie torbieli)
 • Materiały szewne i metody szycia chirurgicznego
 • Opieka pozabiegowa
 • Postępowanie w urazach zębów
 • Profilaktyka onkologiczna w obszarze jamy ustnej

 

Seminarium nr 2

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują różne rodzaje zabiegów chirurgicznych na fantomach.

CEL KURSU: Pozyskanie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu najważniejszych zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej.