Program

practiculum implantologii

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

I IMPLANTOLOGICZNA

 

Seminarium nr 1 - wykłady

 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej
 • Znieczulenie miejscowe i ogólne
 • Instrumentarium chirurgiczne
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu
 • Przygotowanie stanowiska chirurgicznego
 • Techniki zabiegowe (dłutowanie, resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja, wyłuszczenie torbieli)
 • Wskazania i rodzaje profilaktyki antybiotykowej
 • Opieka pozabiegowa
 • Postępowanie w stanach zapalnych
 • Podział i leczenie urazów zębów

 

Seminarium nr 2 - wykłady

 • Koncepcja leczenia implantologicznego
 • Przegląd systemów implantologicznych
 • Wymagania dotyczące wszczepów zębowych
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia implantoprotetycznego
 • Wskazania i p-wskazania ogólne i miejscowe do zastosowania wszczepów
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
 • Analiza badania TK a możliwości implantacji
 • Pozycjonowanie implantu – szablony radiologiczne i chirurgiczne
 • Postępowanie przedoperacyjne (przygotowanie sali zabiegowej, personelu, pacjenta)
 • Instrumentarium stosowane przy implantacji
 • Technika wprowadzania implantów (metoda płatowa i bezpłatowa)
 • Powikłania śród- i pooperacyjne
 • Opieka i kontrola po zabiegu
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej