Program

practiculum implantologii

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI

 

Seminarium nr 3 - wykłady

 • Metody oceny stanu i jakości kości w miejscu implantacji
 • Wybór odpowiedniej techniki zabiegowej w zależności od warunków anatomicznych
 • Rodzaje materiałów kościozastępczych
 • Przeszczepy kostne – miejsca biorcze
 • Rodzaje błon zaporowych – kryteria wyboru
 • Technika zabiegów sterowanej regeneracji kości
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą otwartą
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą
 • Sposoby minimalizacji ryzyka powikłań w zabiegach regeneracyjnych
 • Opieka pozabiegowa

 

Seminarium nr 4 – warsztaty

Symultaniczna nauka procedur zabiegowych na modelach, z opanowaniem protokołów zabiegowych i nomenklatury technicznej oraz gruntownym zgłębieniem systemu implantologicznego AXIOM firmy Anthogyr (Straumann Group), który kursanci będą wykorzystywać podczas warsztatów i zabiegów u pacjentów. Jego Mentorem w Polsce jest dr n.med. Violetta Szycik, która stosuje implanty AXIOM wleczeniu pacjentówKliniki Vivadental.

 • Sprzęt i instrumentarium chirurgiczno – implantologiczne
 • Dobór odpowiedniego implantu do warunków anatomicznych
 • Metody nacinania, odpreparowania i wydłużania płata śluzówkowo – okostnowego
 • Procedura wykonania łoża kostnego
 • Metody wprowadzania implantu
 • Rodzaje śrub gojących
 • Technika szycia chirurgicznego

 

Uczestnicy kursu wykonują procedury chirurgiczne z wykorzystaniem implantów z agresywnym i łagodnym gwintem. Uczą się różnych technik wprowadzania implantów (ręcznego i maszynowego), odsłaniania implantów oraz doboru odpowiedniej śruby gojącej. wykonują procedury odbudowy kości, sinus lift otwarty i zamkniętyoraz implantacje natychmiastowe.