Program

practiculum implantologi

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY

 

Seminarium nr 3

 • Koncepcja leczenia implantoprotetycznego
 • Przegląd systemów implantologicznych
 • Wymagania dotyczące wszczepów zębowych
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia
 • Wskazania i p-wskazania ogólne i miejscowe do zastosowania wszczepów
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
 • Analiza badania TK a możliwości implantacji
 • Programy do wizualizacji leczenia
 • Pozycjonowanie implantu – szablony radiologiczne i chirurgiczne
 • Postępowanie przedoperacyjne /przygotowanie sali zabiegowej, personelu, pacjenta/
 • Instrumentarium stosowane przy implantacji
 • Technika wprowadzania implantów /metoda płatowa i bezpłatowa/
 • Powikłania śród- i pooperacyjne
 • Opieka i kontrola po zabiegu
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów

 

Seminarium nr  4

WARSZTATY:

 • Uczestnicy kursu wykonują zabiegi implantacji na fantomach
 • Prezentacja programu Nobel Guide do wirtualnego planowania implantacji

 

CEL KURSU: Teoretyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów