Program

practiculum implantologii

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA 

KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

 

Seminarium nr 5- wykłady

 

Seminarium nr 6 –  kurs praktyczny z udziałem pacjentów

  • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
  • Przygotowanie instrumentarium chirurgicznego
  • Zabiegi implantacji
  • Zalecenia dla pacjenta
  • Dyskusja na temat wykonanych implantacji