Program

practiculum implantologi

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY

 

Seminarium nr 7

 • Biologiczne uwarunkowania gojenia się ran kostnych
 • Metody oceny stanu i jakości kości w miejscu implantacji
 • Wybór odpowiedniej techniki zabiegowej w zależności od warunków anatomicznych
 • Rodzaje przeszczepów i materiałów kościozastępczych
 • Podział błon zaporowych – kryteria wyboru
 • Technika zabiegów sterowanej regeneracji kości
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda otwartą
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z zastosowaniem piezosurgery
 • Sposoby minimalizacji ryzyka powikłań w zabiegach regeneracyjnych
 • Opieka pozabiegowa

 

Seminarium nr 8

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują zabiegi regeneracyjne na fantomach i kościach zwierzęcych.

CEL KURSU: Wzbogacenie wiedzy na temat wprowadzania implantów przy wykorzystaniu zabiegów odbudowy kości.

 

Seminarium nr 9

SUKCES TWOJEGO BIZNESU – MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH -wykłady i ćwiczenia