Program

practiculum implantologii

PROTETYKA NA IMPLANTACH

 

Seminarium nr 7 - wykłady

  • Planowanie odbudowy protetycznej na implantach
  • Odbudowa braków zębowych pojedynczych i częściowych
  • Rodzaje wycisków i transferów wyciskowych
  • Metody kształtowania profilu wyłaniania
  • Rodzaje łączników (standardowe i indywidualne, metalowe, ceramiczne i hybrydowe)
  • Odbudowa protetyczna natychmiastowa i odroczona
  • Uzupełnienia stałe (cementowane i przykręcane)

 

Seminarium nr 8 – kurs praktyczny z udziałem pacjentów

Uczestnicy kursu wykonują poszczególne etapy odbudowy implantoprotetycznej u pacjentów(odkręcenie śruby gojącej, pobranie wycisku metodą łyżki otwartej i zamkniętej, mocowanie łącznika, osadzenie korony)