Program

practiculum implantologii

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

 

Seminarium nr 9 – kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

 

Seminarium nr 10- kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

 

 

 Uczestnicy kursu asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego.

 Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.