Program

practiculum implantologii

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA

KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW

 

Seminarium nr 13- kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji.
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

 

Seminarium nr 14- kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji.
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

 

Uczestnicy kursu asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego. Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.