Program

practiculum implantologii

PROTETYKA NA IMPLANTACH

 

Seminarium nr 15 - wykłady

  • Planowanie odbudowy implantoprotetycznej w bezzębiu
  • Protezy typu overdenture (okatory, belki, teleskopy)
  • Uzupełnienia stałe, przykręcane na kilku implantach z wykorzystaniem multiunitów
  • Metoda All-on-4 (zalety i wady)
  • Kontrola estetyki i funkcji uzupełnienia implantoprotetycznego
  • Kryteria wyboru czasu obciążenia protetycznego w zależności od stanu kości w miejscu implantacji
  • Natychmiastowa odbudowa protetyczna na implancie
  • Natychmiastowe obciążenie implantoprotetyczne w bezzębiu
  • Kontrola i opieka po zaopatrzeniu implantoprotetycznym
  • Powikłania występujące w fazie obciążenia wszczepów

 

Seminarium nr 16 – kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 

Uczestnicy kursu wykonują poszczególne etapy odbudowy implantoprotetycznej u pacjentów / dobór odpowiedniego transferu wyciskowego, lokatora, multiunitu, pobranie wycisku z poziomu implantu, lokatorai multiunitu, przymiarka pracy protetycznej, oddanie ostatecznego uzupełnienia implantoprotetycznego