Szkolenie

practiculum implantologii
SEZON XV
SEZON XIV
SEZON XIII

SEZON XV

Zgłoszenia - do 10.01.2023

Inauguracja - 03.02.2023

Zakończenie - 21.10.2023

 

Część I

SESJA DATA SEMINARIUM - AGENDA
Sesja 1 03-04.02.2023

JAK ROZPOCZĄĆ PRAKTYKĘ IMPLANTOLOGICZNĄ

 1. Wykłady
 2. AXIOM StraumannGroup - prezentacja systemu implantologicznego
 3. Warsztaty chirurgiczne na modelach
Sesja 2 17-18.03.2023

DIAGNOSTYKA KLINICZNA I RADIOLOGICZNA W IMPLANTOLOGII
ZABIEGI IMPLANTACJI - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Zabiegi implantacji - live
Sesja 3 14-15.04.2023

REGENERACJA KOŚCI W CODZIENNEJ PRAKTYCE IMPLANTOLOGICZNEJ
ZABIEG ODBUDOWY KOŚCI - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Zabiegi odbudowy kości - live
Sesja 4 12-13.05.2023 ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH POJEDYNCZYCH
I CZĘŚCIOWYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH
PROCEDURY IMPLANTOPROTETYCZNE

 

CZĘŚĆ II

SESJA DATA SEMINARIUM - AGENDA
Sesja 5 02-03.06.2023

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
Sesja 6 15-16.09.2023

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
Sesja 7 20-21.10.2023

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, PODSUMOWANIE,
WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

SEZON XIV

 

CZĘŚĆ I

SESJA

GRUPA A

GRUPA B

SEMINARIUM - AGENDA

 

Sesja 1

09-10.09.2022

JAK ROZPOCZĄĆ PRAKTYKĘ IMPLANTOLOGICZNĄ

 1. Wykłady
 2. AXIOM StraumannGroup - prezentacja systemu implantologicznego
 3. Warsztaty chirurgiczne na modelach

 

Sesja 2

07-08.10.2022

DIAGNOSTYKA KLINICZNA I RADIOLOGICZNA W IMPLANTOLOGII
ZABIEGI IMPLANTACJI - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Zabiegi implantacji - live

 

Sesja 3

11-12.11.2022

REGENERACJA KOŚCI W CODZIENNEJ PRAKTYCE IMPLANTOLOGICZNEJ
ZABIEG ODBUDOWY KOŚCI - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Zabiegi odbudowy kości - live

 

Sesja 4

09-10.12.2022

ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH POJEDYNCZYCH
I CZĘŚCIOWYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH
PROCEDURY IMPLANTOPROTETYCZNE

 

 

CZĘŚĆ II

SESJA

GRUPA A

GRUPA B

SEMINARIUM - AGENDA

Sesja 5

13-14.01.2023

 27-28.01.2023

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów

Sesja 6

10-11.02.2023

24-25.02.2023

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów

Sesja 7

10-11.03.2023

24-25.03.2023

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, PODSUMOWANIE,
WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność przesłanych kwestionariuszy i wniesionych opłat zgodnie z wybraną opcją. Daty szkolenia mogą ulec zmianie w przypadku podziału na mniejsze grupy.

SEZON XIII

 

Część I

SESJA GRUPA A GRUPA B SEMINARIUM - AGENDA
Sesja 1

25-26.02.2022

JAK ROZPOCZĄĆ PRAKTYKĘ IMPLANTOLOGICZNĄ

 1. Wykłady
 2. AXIOM Straumann Group - prezentacja systemu implantologicznego
 3. Warsztaty chirurgiczne na modelach
Sesja 2 18-19.03.2022

DIAGNOSTYKA KLINICZNA I RADIOLOGICZNA W IMPLANTOLOGII
ZABIEGI IMPLANTACJI - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Zabiegi implantacji - live
Sesja 3

08-09.04.2022

REGENERACJA KOŚCI W CODZIENNEJ PRAKTYCE IMPLANTOLOGICZNEJ
ZABIEG ODBUDOWY KOŚCI - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Zabiegi odbudowy kości - live
Sesja 4 13-14.05.2022 27-28.05.2022

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 

Część II

SESJA GRUPA A GRUPA B SEMINARIUM - AGENDA
Sesja 5

10-11.06.2022

ODBUDOWA PROTETYCZNA NA IMPLANTACH POJEDYNCZYCH
I CZĘŚCIOWYCH BRAKÓW ZĘBOWYCH
PROCEDURY IMPLANTOPROTETYCZNE - LIVE

 1. Wykłady
 2. Warsztaty
 3. Procedury implantoprotetyczne - live
Sesja 6 16-17.09.2022

23-24.09.2022

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
Sesja 7 21-22.10.2022

28-29.10.2022

PRAKTYCZNA SESJA ZABIEGOWA

 1. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów
 2. Kurs praktyczny z udziałem pacjentów

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność przesłanych kwestionariuszy i wniesionych opłat zgodnie z wybraną opcją. Daty szkolenia mogą ulec zmianie w przypadku podziału na mniejsze grupy.

 

Home - Trwają zapisy na Sezon XI / loga
TRWAJĄ ZAPISY NA XV SEZON
 • Zgłoszenia - do 10.01.2023
 • Inauguracja - 03.02.2023
 • Zakończenie - 21.10.2023

 

XV Sezon Practiculum Implantologii, to kolejna szansa dla lekarzy pragnących zdobyć nowe unikalne kompetencje i wprowadzić leczenie implantologiczne do swojej praktyki. Realizując program, którego największą wartością są zabiegi wykonywane u pacjentów pod kierunkiem dr n.med. Violetty Szycik, implementujesz umiejętności zabiegowe oparte o wieloletnie doświadczenie. Practiculum Implantologii to nowoczesna metodyka, zaawansowana dydaktyka, komfortowe warunki i koleżeńska atmosfera. Zapewniamy możliwość dalszego rozwoju zawodowego i korzystania z bogatej oferty edukacyjnej Instytutu Vivadental. Czas na Twoją decyzję. 

 

Zapisz się na szkolenie

Zapisz się na newsletter

Brak wolnych miejsc
Kontakt

Adres
Aleja Zwycięstwa 48
80-210 Gdańsk

Telefon:
509 681 271

E-mail:
practiculum@vivadental.pl

Newsletter
Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać ważne informacje dotyczące organizowanych przez nas szkoleń, kongresów i sympozjów naukowych.